Hyttetomtene ligger fra 900 til 1000 moh. vestvendt og med fin utsikt mot Rondane. Preparerte skiløyper går gjennom hytteområdet i friområdet. Løypenettet fører direkte til alpinanlegget og er knyttet til andre turløyper i området, totalt ca 600 km godt preparert løypenett. Øverste del av hytteområdet ligger helt oppunder tregrensen. Avstanden til fjellviddene er derfor meget kort.

Hytteområdet ligger for det meste på fjell- og morenegrunn godt egnet for hyttebygging. På et mindre område utenfor selve hyttetomtene finner vi en grunn skogsmyr.

Samtlige hyttetomter vil få fremført vei, og det vil bli opprettet tilbud for vedlikehold og ettersyn av hyttene, samt tilkjøring av ved om dette skulle være ønskelig. Vann- og kloakknettet er utført iht. gjeldende forskrifter fra kommunen. Veier vil bli brøytet hele vinteren for å sikre tilgjengelighet til alle hyttene. Parkering skjer på egne tun nært til hver hytte. Det vises for øvrig til bestemmelser i godkjent reguleringsplan for området.

 
 
  

  

 

Copyright © 2011 ASCO Eiendom AS

Telefon: 69 10 21 60. Telefaks: 69 10 21 89. Postboks 90, 1713 Grålum

Systemansvarlig