Eiendom

 

GÅLÅTOPPEN

HØYSTANDAR SELVEIERTOMTER I

FANTASTISKE NATUROMRÅDER  

 

Gålåtoppen hyttegrend, 2646 GÅLÅ. Parseller av: gnr. 44, bnr. 93, gnr 45, bnr 1 og gnr 45 bnr 17 i Sør-Fron kommune.

Beliggenhet

Gålåtoppen er beliggende ca 1 km sør for Gålå sommer og skiarena ca 900-1000 moh. med utsikt til Valsvatnet, Gålåvatnet og Valsfjell. En del tomter vil også ha en utsikt til deler av Jotunheimen og ikke minst det fantastiske Rondane. Området har en lun beliggenhet med god vegetasjon med mange flotte furutrær samt granskog. Granskogen vil bli tynnet for å åpne for utsikten,

Området ligger rolig til helt uten trafikal støy av noen art, samtidig som det er kort vei til alpinanlegget. Det vil bli ski ut til skianleggene fra de fleste tomtene. Velpreparerte skiløyper går igjennom feltet, og er tilknyttet Gubrandsdalens lengste oppkjørte løypenett på ca 600 km.

 

Tomtene

Tomteområdet består av 88 selveiertomter uten noen form for byggeklausul, men selger kan bistå med kontakter dersom dette skulle være ønskelig.

Tomteareal: fra ca 1000 m² - 1911 m²

Tomtetype: Selveiertomt.

 

Vei / avløp / strøm / kabel TV

Hyttene vil bli tilknyttet offentlig vann og avløpsnett. Likeledes kabel TV og strøm.

Bebyggelse

Tillatte grad av utnyttelse skal være BYA maks 15%. Bruksareal skal være maks 220 m2 pr. tomt. Det tillates bygging av anneks og uthus med maks 30 m2 hver. Alle bygninger skal ha hovedform, materialvalg og fasader som harmonerer med tradisjonell og eksisterende bebyggelse i området.

Byggestart

Tomteopparbeidelse med infrastruktur er utført.

 

Diverse

Pliktig medlemskap i Hytteeierforening.

Årlig avgift til velforeningen ca. kr 4.000,- som står for organisering av brøyting, vedlikehold vei mm.

Parkering

Parkeringsplasser opparbeides av kjøper på egen tomt.

Vann / kloakkavgifter

Kommunale årlige avgifter utgjør ca. kr 5.000,- pr år + eiendomsskatt som ble innført i Kommunen i 2009.

 

Reg. planer

Opplysninger om reguleringsplaner kan innhentes ved henvendelse til kommunen eller visningsansvarlig.

Adkomst

280 km fra Oslo på E6 med høy veistandard og omtrent samme avstand fra Trondheim. Ca. 3,5 timer fra Oslo med bil. Fra Lillehammer er det ca 80 km. til avkjøring fra E6 ved Harpefoss, herfra følges skilt til Gålå.

 

Avtale/form

Eiendommen selges som den er etter Avhendingsloven paragraf 3-9.

Ligningsverdi

Ligningsverdi må innhentes av kjøper etter innflytting.

 

Finansiering

Gjennom våre samarbeidsavtaler kan vi formidle lån til konkurransedyktige betingelser. Kort behandlingstid.

 

Prisantydning

Fra kroner 975.000,- + omkostninger

Kontakt oss for prisliste.

 

Salg/
Visning

For salg og info ved henvendelse til grunneier A. Skard

Mobil: 908 80 151

E-post: arne.skard@betongbygg.no

 

For visning ved henvendelse til Gunnar

Mobil: 901 19 332

 

Nedlasting

 

Komplett prospekt i pdf - 8 Mb
Kart med ledige tomter (A3) - 14 Mb

 

Copyright © 2017 ASCO Eiendom AS

Telefon: 69 10 21 60. Telefaks: 69 10 21 89. Postboks 90, 1713 Grålum

Systemansvarlig