Ved å følge den kjente Peer Gynt-veien ca. 10 km fra Harpefoss kommer man frem til Gålå. Harpefoss ligger ca 75 km nord for Lillehammer, 280 km fra Oslo og omtrent samme avstand fra Trondheim. Ca. 3,5 timer fra Oslo med bil.

 

Veiutbyggingen etter OL på Lillehammer har gitt meget gode veiforbindelser med høy standard både fra nord og sør.
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Copyright © 2011 ASCO Eiendom AS

Telefon: 69 10 21 60. Telefaks: 69 10 21 89. Postboks 90, 1713 Grålum

Systemansvarlig