Beskrivelse: Beskrivelse: F:\Web-sider\Betongbygg\Prospekter\Peer-Gyntlia\Images\Logo - PG.jpg

Beskrivelse: Beskrivelse: F:\Web-sider\Betongbygg\Prospekter\Peer-Gyntlia\Images\Overskrift-Prospekt.jpg

 

Beskrivelse: Beskrivelse: F:\Web-sider\Betongbygg\Prospekter\Peer-Gyntlia\Images\Knapp-hovedsiden.jpg

Beskrivelse: Beskrivelse: F:\Web-sider\Betongbygg\Prospekter\Peer-Gyntlia\Images\Knapp-prospekt.jpg

Beskrivelse: Beskrivelse: F:\Web-sider\Betongbygg\Prospekter\Peer-Gyntlia\Images\Knapp-beliggenhet.jpg

Beskrivelse: Beskrivelse: F:\Web-sider\Betongbygg\Prospekter\Peer-Gyntlia\Images\Knapp-adkomst.jpg

Beskrivelse: Beskrivelse: F:\Web-sider\Betongbygg\Prospekter\Peer-Gyntlia\Images\Knapp-aktiviteter.jpg

Beskrivelse: Beskrivelse: F:\Web-sider\Betongbygg\Prospekter\Peer-Gyntlia\Images\Knapp-Bilder.jpg

Beskrivelse: Beskrivelse: F:\Web-sider\Betongbygg\Prospekter\Peer-Gyntlia\Images\Knapp-kontakt_oss.jpg

 

 

 

 

Eiendom

 

PEER GYNTLIA  OG PEER GYNT HYTTEGREND

HØYSTANDARDTOMTER I

FANTASTISKE NATUROMRÅDER

Selger

ASCO EIENDOM AS og OLE ROLSTAD

Gnr. 44/Bnr 93 og Gnr 45/Bnr. 1,  Sør-Fron kommune.  

Beliggenhet

Tomtene er beliggende ca 1 km sør for Gålå sommer og skiarena ca 800-900 moh. med utsikt til Valsvatnet, Gålåvatnet og Valsfjell. De fleste tomtene vil også ha en utsikt til de fantastiske Rondane. Området har en lun beliggenhet med god vegetasjon med mange flotte furutrær samt granskog.

Området ligger rolig til helt uten trafikal støy av noen art, samtidig som det er kort vei til alpinanlegget. Det vil bli ski inn/ut til alle tomtene, velpreparerte skiløyper går igjennom feltet, og er tilknyttet Gubrandsdalens lengste oppkjørte løypenett på hele 630 km.

Det vil bli lagt stor vekt på å beholde naturkvalitetene i området.

Tomtene

Tomteområdet består av 53 store selveiertomter fra ca. 900- 2450 m2. Det er ingen byggeklausul på tomtene, men selger kan bistå med kontakter dersom dette skulle være ønskelig.

Vei / avløp / strøm / kabel TV

Hyttene tilknyttes offentlig vann og avløpsnett. Kabel TV og strøm er lagt i jordgrøfter.

Bebyggelse

Tillatte grad av utnyttelse skal være BYA maks 15%. Bruksareal skal være maks 220 m2 pr. tomt. Det tillates bygging av anneks og uthus med maks 30 m2 hver. Alle bygninger skal ha hovedform, materialvalg og fasader som harmonerer med tradisjonell og eksisterende bebyggelse i området.

Byggestart

Opparbeidelse med infrastruktur er utført.

Diverse

Pliktig medlemskap i Hytteeierforening.

Årlig avgift til velforeningen er ca. kr 3.000,- som står for organisering av brøyting, vedlikehold vei mm.

Parkering

Parkeringsplasser opparbeides av kjøper på egen tomt.

Vann / kloakkavgifter

Kommunale årlige avgifter utgjør ca. kr 5.000,- pr år. + eiendomsskatt som ble innført i kommunen i 2009.

Reg. planer

Opplysninger om reguleringsplaner kan innhentes ved henvendelse til kommunen eller til visningsansvarlig.

Adkomst

280 km fra Oslo på E6 med høy veistandard og omtrent samme avstand fra Trondheim. Ca. 3,5 timer fra Oslo med bil. Fra Lillehammer er det ca 80 km. til avkjøring fra E6 ved Harpefoss, herfra følges skilt til Gålå.

Avtale/form

Eiendommen selges som den er etter Avhendingsloven paragraf 3-9.

 

 

Ligningsverdi

Ligningsverdi må innhentes av kjøper etter innflytting.

Finansiering

Gjennom våre samarbeidsavtaler kan vi formidle lån til konkurransedyktige betingelser. Kort behandlingstid.

Prisantydning

Fra kr 690.000,- + omkostninger. Kontakt oss for prisliste.

Visnings-ansvarlig

For salg og info ved henvendelse til grunneierne:
A. Skard
Mobil: 908 80 151
E-post: arne.skard@betongbygg.no

O. Rolstad
Mobil: 913 42 152
E:post: olerols@online.no

For visning ved henvendelse til Gunnar
Mobil: 901 19 332

 

 Nedlasting

Komplett prospekt i pdf - 8 Mb
Kart med ledige tomter (A3) - 14 Mb

 

 www.galatoppen.no

 

 


Copyright © 2011 ASCO Eiendom AS

Telefon: 69 10 21 60. Telefaks: 69 10 21 89. Postboks 90, 1713 Grålum

Systemansvarlig